Diensten

De werkwijze die de SAVB hanteert is gebaseerd op de volgende stappen:

Oriëntatie

Wanneer u zich aan het oriënteren bent en bedrijfsopvolging is nu of de komende jaren aan de orde is een eerste kosteloos adviesgesprek met de SAVB een mooie gelegenheid om uw ideeën en wensen te toetsen. Tijdens dat gesprek vertelt u over uw bedrijf, uw wensen voor de toekomst voor wat betreft uw opvolging, en de tijdspanne waarin dat moet gaan plaatsvinden. Na afloop van het gesprek weten wij hoe uw situatie er uit ziet en voor u wordt op hoofdlijnen helder welke opties u heeft voor een succesvolle bedrijfsopvolging. Vervolgens zult u een afweging moeten maken, wilt u wel, of (nog) niet, starten met het proces van bedrijfsopvolging? Als u besluit te starten met bedrijfsopvolging, of u daarop voor te willen bereiden, dan kan de SAVB zorgen voor de dienstverlening die u daarbij nodig hebt.

Vooronderzoek

Bent u er nog niet uit of wilt u eerst alle opties nog eens nalopen? Middels een vooronderzoek kan de SAVB u hierbij behulpzaam zijn. Een vooronderzoek is een kort maar intensief traject en het levert de informatie voor een goed onderbouwd advies.

Uit het vooronderzoek komen in korte tijd vier doelstellingen naar voren:

  • vastgesteld wordt wat uw wensen en ideeën zijn;
  • U krijgt een gedetailleerder en objectief inzicht in de alternatieven rond uw bedrijfsopvolging;
  • er wordt een indicatie gemaakt wat uw bedrijf waard is, op basis van een analyse van onder andere de jaarstukken;
  • U kunt daarna ‘de beste keuze’ maken over welke vorm van bedrijfsopvolging bij uw situatie past. De SAVB zal en haar adviseurs zullen u daarbij begeleiden.

Advies

Na het vooronderzoek kunnen conclusies getrokken worden en kunnen aan u aanbevelingen gedaan worden welke de beste manier is om uw bedrijf over te dragen. Dit goed onderbouwde advies geeft u houvast om de beste keuze te maken voor u en uw bedrijf uit de verschillende mogelijkheden.

Klik hier om een afspraak te maken voor een gratis adviesgesprek

 
Home Diensten